The Euphoria Programming Language / 5G

Euphoria
Euphoria

All credit for The Euphoria Programming Language goes to Robert Craig of Rapid Deployment Software (RDS).

Euphoria Reference Manual.

Lessons (Download 1-8)


Download Euphoria version 3.1.1 (32-bit)

Download Lib2 for Euphoria 3.1.1 (Recommended)

Other Downloads

Download rapideuphoria.com Site for Offline View (686MB)

Checksum


Links:

Recommended Operating Systems:

Recommended PHP Forums for websites:

Music (Obsession):

5G / Agenda-21 / Corona Scam - דור חמש / אג'נדה-21 / שקר הקורונה:

 • בשביל כל האידיוטים שחושבים שדור חמש זה רשת תקשורת אלחוטית ולא מכונות ירייה, ובשביל כל האידיוטים שמאמינים לממשלה הניאו-נאצית של ישראל שפורסת את רשת מכונות הירייה בישראל - מאחל לכם מוות מהיר וקל; במיוחד לכל העובדים בהייטק הישראלי: חפרתם את הקבר לעצמכם.

  המשכילים של הדור - הם הקללה של הדור. אתם המשכילים, יודעים לחשב אחד פלוס אחד, יש לכם שכל - אבל אין לב. אין חוכמה. אין המאמין מלומד - ואין המלומד מאמין.

  החורבן והמוות שהבאתם בכסילותכם על אחרים - בא במהרה עליכם.

  אתם המשכילים כולכם, עד האחרון, סחי לרגליו של אלוהים. והידע שלכם - זרע אובדנכם.

  באים ימים בהם תבקשו את מותכם, אך לא תמצאו אותו.

  לציבור: אין וירוס קורונה בעולם. זאת מתקפה טאקטית על ישראל, ארה"ב, דרום-קוריאה, אנגליה, ועוד מדינות בעלות חשיבות אסטרטגית, שמסדר הישועים מעוניין להיפטר מהן לפני הכל. "הוירוס" הלא-קיים נועד לסגור אותכם בבתיכם ואתם תומתו על ידי קרינה. "מכונות הנשמה לחולי קורונה" יכילו משדר 60GHz שיגרום לחנק ולמותכם. גם "מסיכות" לפנים גורמות לכם לנשום פחמן דו-חמצני במקום חמצן... מטומטמים. חושבים שמסיכת כותנה מגינה עליכם? הוכחתם לממשלה הניאו-נאצית של ישראל שבאמת אתם עדר כבשים מובלות לטבח.

  רק אלוהים יעזור לכם. גם לעם הבור. גם למלומדים השכלתנים חסרי הלב. ולכל בעלי הגאווה, אנשי השררה, רודפי הבצע, ושאר החלאות של הדור האחרון. הדור הזה.

  הותיקן, ברשות מסדר הישועים, עומד מאחורי כל התוכנית. ממש כפי שעמד מאחורי תיכנון הרייך השלישי והקומוניזם ברוסיה וסין, ובעצם מה לא. עוד על המסדר הצבאי-דתי-שטני שפורס את דור חמש בחסות "וירוס" קורונה - אצל אריק:
Bible Gateway  תורה נביאים וכתובים  והברית החדשה

W3CD.A.T